حضرت زینب ام المصائب سلام الله علیها

حضرت زینب ام المصائب سلام الله علیها

 

 

نام و القاب انسان ها تا حدودی بیانگر شخصیت انان است؛ اما نام زینب سلام الله علیها و القاب او، چون با توجه به فضایل او نهاده شده است، آئینه تمام نمای شخصیت اوست. نام زینب منتخب الهی است. در اصل همان«زین» «اب» است به معنای زینت پدرش و اما القاب او که در طول عمرش با توجه به وقایع پیش آمده انتخاب شده از این قرار است:

 1. فَهمة غَیرِ مفهَّمه  فهمیده ای بدون آموزگار
 2. عالِمه غیر معلّمه دانای بدن معلم
 3. عقیلة النساء: بانوی خردمند در میان زنان
 4.  سیّدة العقائل: بانوی بانوان خردمند
 5. عقیلة بنی هاشم: بانوی خردمند در میان بنی هاشم
 6. نائبة الزهراء: جانشین و نماینده حضرت زهراء
 7. سُلالة الولایه؛ عصاره ولایت
 8. صدیقة الصغری؛ راستگوی کوچک
 9. الموثّقة؛ بانوی مورد اطمینان
 10. الفاضلة؛ بانوی با فضیلت
 11. بطَلة الکربلا؛ قهرمان کربلا
 12. عظیمة بلواها؛ بانوی که امتحانش بزرگ بود
 13. الباکیة؛ بانوی گریان
 14. امینة الله؛ امانت دار الهی
 15. آیة من آیات الله؛ نشانه ای از نشانه های خداوند
 16. مظلومة وحیده؛ ستمدیده تنها
 17. باب حطة الخطایا؛ دروازه آمرزش گناهان
 18. قُرة عَین المرتضی؛ نور چشم مرتضی علیه السلام
 19. الکامله؛ بانوی کامل
 20. قرینة النوائب؛ همدم ناگواریها
 21. ربیبة الفضل؛ پرورش یافته خاندان فضیلت
/ 0 نظر / 22 بازدید