شهادت عبداللّه الاکبر بن عقیل

شهادت عبداللّه الاکبر بن عقیل
و دیگر عبداللّه الاکبر بن عقیل که عثمان بن خالد و مردى از همدان او را به قتل رسانیدند. و محمّد بن مسلم بن عقیل رحمة اللّه را اَبو مَرهم اَزْدى و لَقیطْ بْن ایاس جُهنى شهید کرد.
شهادت عمر بن ابى سعید بن عقیل
و محمّدبن ابى سعید بن عقیل رحمه اللّه را لَقیط بن یاسر جُهنى به زخم تیر شهید کرد.
مؤ لف گوید: که بعد از شهادت جناب علىّ اکبر علیه السّلام ذکر شهادت عبداللّه بن مسلم بن عقیل شد، پس آنچه از آل عقیل در یارى حضرت امام حسین علیه السّلام به روایات معتبره شهید شدند با جناب مسلم هفت تن به شمار مى رود، و سلیمان بن قَتَّه نیز عدد آنها را هفت تن ذکر کرده ، چنانچه گفته در مرثیه امام حسین علیه السّلام :
شعر :
عَینُ جُودی بِعَبْرةٍ وَ عَویلٍ
فَانْدُبى اِنْ بَکَیْتِ آلَ اَلرّسُولِ
سِتَّة کُلُّهُمْ لِصُلْبِ عَلِی
قَدْ اُصیبُوا وَسَبْعَةٌ لِعَقیلٍ

/ 0 نظر / 23 بازدید